agenda


 

febr:    

25. Yin       Yoga Nidra

26. Collega yoga    Yin 2x

27. 

28.

29.

 

mrt:

1.

2. Yoga Nidra

3. Heino Yin      Yin       Yoga Nidra

4. Collega yoga    Yin 2x

5. 

6.

7.

8.

9.

10. Heino Yin      Yin       

11. Collega yoga    Yin 2x

12. Yoga Nidra

13. Tiener/jongeren Nidra

14.

15.

16.

17. Heino Yin      Yin       Yoga Nidra

18. Collega yoga    Yin 2x

19.

20.

21. Psoas-workshop: kom thuis in je eigen lijf!

22.

23.

24. Heino Yin      Yin       

25. Collega yoga    Yin 2x

26.

27.

28.

29.

30.

31.

 

apr:

1. Heino Yin      Yin       Yoga Nidra

2. Collega yoga     Yin 2x

3.

4.

5.

6. Yoga Nidra

7. Heino Yin      's avonds geen les

8. 's avonds geen les

9. Special voeten les alleen leden

10. Special voeten les alleen leden

11.

12. Pasen

13.

14. Yin      Yoga Nidra

15. Collega Yoga     Yin 2x

16.Yoga Nidra

17.

18.

19.

20.

21. Yoga Nidra

22.

23.

24.

25. babymassage workshop!

26.

27.

28.

29.

30.

 

mei:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. Yoga Nidra

12.

13.

14. Yoga Nidra

15.

16.

17.

18.

19. Yoga Nidra

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

 

juni:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Yoga Nidra

9. Yoga Nidra

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. Yoga Nidra

19.

20.

21.

22.

23. Yoga Nidra

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.